Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

28.9.2023.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže: područje ekološke mreže Krka i okolni plato i pridružena zaštićena područja (PU 7006)

Na temelju čl. 56a i 138. stavak 6. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 14. stavak 1. točke 3. i 12. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, Upravno vijeće JU NP Krka na 58. sjednici održanoj 16. kolovoza 2023. godine, te članka 16. Statuta Javne ustanove Priroda Šibensko – kninske županije, Upravno vijeće JU Priroda ŠKŽ na 38. sjednici održanoj 23. kolovoza 2023. godine, donijelo je Odluku o upućivanju prijedloga Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže: područje ekološke mreže Krka i okolni plato i pridružena zaštićena područja (PU7006) na javnu raspravu (Prilog 3.1).

Izvješće možete preuzeti OVDJE.