Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ustanova

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

Šibensko-kninska županija nalazi se na središnjem dijelu hrvatske obale Jadrana, na njegovom najrazvedenijem dijelu, s velikim brojem otoka, a zadire i duboko u kopno i Zagoru sve do planine Dinare s najvišim vrhom u Republici Hrvatskoj u čijem podnožju izviru čak dvije rijeke. Vrelima rijeke Cetine spaja se sa Splitsko-dalmatinskom županijom, a na zapadu je sa Zadarskom županijom povezuju Kornatski otoci. Središnjim dijelom Šibensko-kninske županije protječe rijeka Krka, tvoreći jedinstveni otisak u prirodi ovoga kraja. Od svog izvora ispod veselog Topoljskog buka rijeke Krčić, gornjim tokom žustro vijuga kroz krška polja, zaravni i kanjone. Preko Prukljanskog jezera, svojim donjim tokom, pa do grada Šibenika i dalje Kanalom sv. Ante mirno teče i pronalazi put prema moru. Na izlazu iz kanala ispraća je i Tvrđava sv. Nikole, jedinstveni spomenik kojeg je zaštitio UNESCO.

Ovo veliko prirodno bogatstvo i kulturna baština Šibensko-kninske županije zahtjevaju posebne mjere zaštite i očuvanja. Pored dva Nacionalna parka – Krka i Kornati, te Parka prirode Vransko jezero, nacionalnim zakonodavstvom zaštićena su i sva ostala područja od velikog prirodnog značaja.

U kategoriji značajnog krajobraza na području Šibensko-kninske županije zaštićeno je čak šest lokaliteta, jedan je spomenik prirode i skoro šezdeset lokaliteta ekološke mreže Natura 2000. Tu je i kulturno-povijesni spomenik pod zaštitom UNESCO-a, Tvrđava sv. Nikole, koja se zajedno sa svojom kontaktnom zonom nalazi u značajnom krajobrazu Kanal-Luka u Šibeniku. Ovim područjima s raznolikom i jedinstvenom florom i faunom te iznimnim geomorfološkim nasljeđem upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije koja djeluje od 2007. Osnovna zadaća ustanove je zaštita, održavanje i očuvanje izvornosti prirode i održivog korištenja prirodnih i kulturnih dobara na područjima kojima upravlja, za dobrobit građana, posjetitelja i budućih generacija.