Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku - 2. faza

Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza

Turistička valorizacija kanala svetog Ante u Šibeniku

Nositelj projekta: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko – kninske županije – Priroda

Partneri:

Šibensko-kninska županija

Turistička zajednica Šibensko – kninske županije

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Cilj projekta:  Cilj projekta je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala značajnog krajobraza Kanal – Luka u Šibeniku i ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke kroz uređenje, opremanje i kreiranje sadržaja Posjetiteljskog centra kako bi se doprinijelo održivom društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Naziv poziva: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Broj ugovora: KK.06.1.2.02.0029

Program financiranja: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj

Vrijednost projekta: 26.554.752,95 HRK –  EU sufinancira sa: 19.633.561,16 HRK

Lokacija projekta: Ekološka mreža Natura 2000 Ušće Krke,  značajni krajobraz Kanal-Luka, grad Šibenik, Šibensko-kninska županija, Republika Hrvatska

Očekivani rezultati  po elementima projekta:

ELEMENT 1 Priprema projektno-tehničke dokumentacije i studija

ELEMENT 2 Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji

ELEMENT 3 Pristupačnost i komunalni sadržaji

ELEMENT 4 Edukacija i interpretacija

ELEMENT 5 Promocija i vidljivost (odredišta prirodne baštine)

ELEMENT V. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST (Projekta i EU financiranja)

ELEMENT PM. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Kratki opis projekta: Ovaj projekt nastavak je projekta ,,Turistička valorizacije Kanala sv. Ante“ koji je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU proglašen trećim najuspješnijim lokalnim EU projektom u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2014. Kompleks Posjetiteljskog centra Kanala sv. Ante u uvali Minerska planiran je kao centralno mjesto za prezentaciju bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti ciljanog područja. Razvoj edukacijskih programa i ponude zasnovane na novim sadržajima uz jačanje kapaciteta JU Priroda u smislu upravljanja zaštićenim područjima prirodne baštine direktno doprinosi ostvarenju ciljeva Poziva, što je ujedno i specifični cilj integriranog programa JU Priroda za područje ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke.

Kontakt:

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

Prilaz tvornici 39 ; HR-22000 Šibenik

+385 22 218 462

zastitaprirode@zpv-sibenik.hr

www.zpv-sibenik.hr

www.kanal-svetog-ante.com

,,Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije”

,,Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

Za više informacija o EU fondovima pogledati www.strukturnifondovi.hr

Fotografije:  Arhiva Javne stanove Priroda Šibensko-kninske županije

> Preuzimanje brošure ovdje