Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku

Projekt ”Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku”

Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku

Kanal sv. Ante, jedan od najljepših dijelova Jadranske obale i najraskošnijih pomorskih ulaza u grad, konačno postaje dostupan građanima i turistima.

Projekt „Turistička valorizacija Kanala sv. Ante u Šibeniku“ u trajanju od 24 mjeseca (02.03.2012. – 01.03.2014.) provela je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom i nekadašnjim Državnim zavodom za zaštitu prirode. Partneri u projektu bili su Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko- kninske županije i Turistička zajednica Grada Šibenika.

Kanal sv. Ante dio je značajnog krajobraza „Kanal – Luka“ u Šibeniku. Obuhvaća prostor od Šibenskog mosta do kraja kanala, odnosno do Tvrđave sv. Nikole. Projektom uređena šetnica duž jugoistočne obale kanala, od uvale Paninkovac u Šibenskom zaljevu do Tvrđave sv. Nikole na ulazu u kanal.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u turizmu u Šibensko-kninskoj županiji dok je specifični cilj obuhvaćao unaprjeđenje javne turističke infrastrukture i sustava upravljanja za razvojno planiranje i promociju selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma i povezanih usluga u zaštićenim prirodnim područjima Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji.

Što je projektom ostvareno / aktivnosti:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je vrijedan 1.334.053,99 eura, od toga je iz fondova Europske unije bespovratno dobiveno 900.567,96 eura (69,76 %), a ostatak, 433.486,03 eura, sufinanciralo se najvećim dijelom iz proračuna Šibensko- kninske županije (22,04 %). Projekt su sufinancirali i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije (5,19 %), Turistička zajednica Grada Šibenika (2,09 %) i Regionalna razvojna agencija (0,92 %).

> Preuzimanje brošure ovdje