Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije
Fra Jerolima Milete 2
HR – 22 000 Šibenik

Tel: +385 22 218 462
Fax: +385 22 338 343
E-mail: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr

OIB: 95903273622

Radno vrijeme ureda: ponedjeljak – petak, 07:00 – 15:00


Ravnateljica:
Mr. sc. Anita Babačić Ajduk, mag.biol.
E-mail: ababacic@zpv-sibenik.hr


Tajnica ravnateljice:
Karmelita Erak
E-mail: kerak@zpv-sibenik.hr


Voditeljica službe za financije, računovodstvo, investicije i investicijsko održavanje:
Renata Slavica, dipl.oecc.
E-mail: rslavica@zpv-sibenik.hr


Stručna suradnica za financije i računovodstvo:
Ksenija Labor, mag.oec.
E-mail: klabor@zpv-sibenik.hr


Voditeljica Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja:
Tina Dragutin Burić, mag.biol. – ekolog
E-mail: tdragutin@zpv-sibenik.hr


Voditelj Odsjeka za nadzor – Čuvar prirode I vrste:
Marko Plenča Mudrić, mag. geografije
E-mail: marko.plencamudric@zpv-sibenik.hr


Čuvar prirode III vrste:
Dino Baljkas


Voditeljica odsjeka za provedbu projekata:
Iva Bilušić, mag.oec.
E-mail: ibilusic@zpv-sibenik.hr


Voditeljica odsjeka za pravne poslove, te poslove javne nabave i nabave:
Nika Vuletin Bujas, dipl.iur.
E-mail: nvuletin@zpv-sibenik.hr


Voditeljica odsjeka za pravne poslove te poslove javne nabave i nabave - Zamjenica:
Anita Belak, mag. iur.
E-mail: abelak@zpv-sibenik.hr


Stručna suradnica za pravne poslove:
Andrea Lovrić Brbić, mag.iur.
E-mail: alovricbrbic@zpv-sibenik.hr


Voditeljica odsjeka za turizam i prihvat posjetitelja:
Milka Antić Krstić, dipl.oec.
E-mail: makrstic@zpv-sibenik.hr


Stručna suradnica za turizam i prihvat posjetitelja:
Sabina Lasan, dipl.oec.
E-mail: slasan@zpv-sibenik.hr

Zrinka Lise, dipl.oec.
E-mail: zlise@zpv-sibenik.hr


Stručna suradnica za edukaciju i interpretaciju:
Angela Bilić, prof.
E-mail: abilic@zpv-sibenik.hr


Stručna suradnica za arheologiju i kulturnu baštinu:
Anamarija Kućan, dipl.pov.umj.
E-mail: akucan@zpv-sibenik.hr


Hortikulturni radnik:
Svetin Pivac

 


Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante
Uvala Minerska bb, Šibenik

Tel: +385 22 436 300

E-mail: centar@kanal-svetog-ante.com

 


Tvrđava sv. Nikole – Info centar
Obala dr. Franje Tuđmana 4

HR – 22000 Šibenik

Tel: +385 22 338 343

E-mail: info@kanal-svetog-ante.com

Web: www.kanal-svetog-ante.com