Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Značajni krajobraz Rijeka Krka - gornji tok

O lokalitetu

Značajni krajobraz Rijeka Krka – gornji tok

KATEGORIJA ZAŠTITE: značajni krajobraz
GODINA ZAŠTITE: 1948.
POVRŠINA: 3 881,6 ha
POLOŽAJ: Općina Knin – od izvora rijeke Krke oko 3,5 km sjeveroistočno od centra grada Knina (oko 500 m od ceste Knin – Vrlika – Split), do sjeverne granice NP „Krka“, dva kilometra nizvodno od Knina

Rijeka Krka, od slapa Krčić do podnožja Skradinskog buka, s priobalnim pojasom u širini od sto metara, u kanjonskom dijelu do njegova grebena, 20. siječnja 1962. Zakonom o zaštiti prirode proglašena je rezervatom prirodnih predjela. Proglašenjem Nacionalnog parka „Krka“ 1985. i izmjenom granice NP 1997. uzvodni dio toka Krke od slapa Krčić do granice NP „Krka“ ostao je u kategoriji značajnog krajobraza. U okviru zaštićenog područja nalazi se izvor rijeke Krke, smješten u podnožju planine Dinare tri i pol kilometra sjeveroistočno od Knina podno 22 m, visokog zimi bučnog a ljeti bezvodnog, Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa. Sastoji se od tri stalna izvora: Glavnog izvora, Malog izvora i Trećeg izvora. Glavni izvor nalazi se u špilji (sifonu) na 224 m nadmorske visine. Treći izvor i Mali izvor nalaze se na lijevoj obali Krke, oko 50, odnosno 150 m nizvodno od slapa. Treći izvor daje oko 3-5% ukupne vode izvora Krke, Mali izvor oko 10-15% a najizdašniji, Glavni izvor oko 80-95%. Dotok Glavnog izvora kreće se od 1,5 do 10 m3/s. Smatra se da je izvor Krke u geološkoj prošlosti, prije nego što je rijeka Krčić postala periodična tekućica, bio u Podinarju na mjestu današnjeg izvora Krčića.

Na prva 4 km toka rijeka Krka prima tri pritoke: Kosovčicu (12,5 km), Orašnicu (5,3 km) i Butišnicu (39 km). Prvi lijevi pritok je Kosovčica, koja dovodi vode više stalnih ili povremenih izvora (Velikog i Malog izvora i Lopuškog polja) s istočnog oboda Kninskog polja. Prvi desni pritok je Orašnica, koja glavninu vode dobiva od Crnog vrela i izvora u Vrpolju. Nizvodno od ušća Orašnice, nakon što Krka napusti Kninsko polje, s desne strane u nju utječe Butišnica. Rijeka Butišnica izvire u planinskom području najsjevernijeg dijela slijeva Krke i najizdašnija je njezina pritoka. Na svom 39 km dugom toku prima i više stalnih, ali kratkih pritoka: Jelenački potok, Duler, Crni potok, Mračaj, Došnicu i Radljevac.
Butišnica je za vrijeme Prvog svjetskog rata nasipom odvojena od Krke, tako da one danas teku paralelno do svoga spoja, čime je „prirodno“ ušće kod Bulinog kuka pomaknuto oko dva kilometra nizvodno.

U gornjem toku rijeke Krke žive četiri ribe uvrštene u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske.