Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje tijelo javne vlasti.
Cilj je Zakona omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije je Karmelita Erak.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Priroda, službenici za informiranje:

poštom na adresu:
Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik

na faks: 022 218 331

elektroničkom poštom:
zastitaprirode@zpv-sibenik.hr
kerak@zpv-sibenik.hr

Sve dodatne informacije moguće je dobiti na telefon: 022 218 462

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Asset lista

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu