Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Turistička valorizacija Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante

Projekt „Turistička valorizacija Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“

Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante

Projekt „Turistička valorizacija Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva: Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Tvrđava sv. Nikole u Kanalu sv. Ante u Šibeniku jedinstveni je spomenik renesansnog fortifikacijskog graditeljstva i vrhunski primjer naše graditeljske baštine. Nalazi se na izlazu iz kanala sv. Ante. Izgrađena je u 16. st. radi obrane Šibenika od turskih napada s mora. Građevina je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Z-6516) te se od 2017. godine nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine u sklopu nominacije „Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju 16. i 17. st.“ uključujući i kontaktnu zonu.

Tvrđava sv. Nikole s kontaktnom zonom nalazi se na području značajnog krajobraza ”Kanal-Luka”, dok se kontakt zona dijelom nalazi na području ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke HR3000171.

Ovaj projekt, kojim će se izraditi sva dokumentacija potrebna za rekonstrukciju i turističku valorizaciju tvrđave, sveobuhvatno sagledava obnovu tvrđave u kojoj će, uz restauratorske i sanacijske radove, u obzir biti uzeta sadržajna definicija, infrastruktura, te turistički i marketinški potencijali. Time će se stvoriti iznimna turističko-posjetiteljska atrakcija na prostoru grada Šibenika koja će povećati turističku atraktivnost destinacije i doprinijeti održivom društveno gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

OČEKIVANI REZULTATI

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije

PROJEKTNI PARTNERI: Šibensko – kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

LOKACIJA PROJEKTA: Šibenik, Šibensko-kninska županija

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.605.814,42 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA: 2.058.332,79 kn

SUFINANCIRANJE: 547.481,63 kn

> Preuzimanje brošure ovdje