Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Značajni krajobraz Gvozdenovo - Kamenar

O lokalitetu

Značajni krajobraz Gvozdenovo-Kamenar

KATEGORIJA ZAŠTITE: značajni krajobraz
GODINA ZAŠTITE: 1974.
POVRŠINA: 549,4 ha
POLOŽAJ: Šibenik – brda sjeveroistočno od Grada Šibenika

Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok u dužini od 6 500 i širini od 200 do 1400 m. Obuhvaća brda Gvozdenovo (221 m), Jamnjak (181 m), Luguša (214 m), Kamenar (256 m) i Oblić (237 m). S juga je omeđen Šibenikom a sa sjevera naseljem Dubrava.

Zbog stoljetnog antropogenog utjecaja, u krajobrazu prevladavaju sađena šuma alepskog bora degradacijski oblici šume crnike, garig, makija i kamenjarski travnjaci.

Flora i fauna ovog područja nije sustavno istraživana. Šikara i garig stanište su kopnene kornjače i guštera sljepića, a borova šuma vjeverice.

Od sakralnih zdanja na području značajnog krajobraza, na brdu Vršine, u župi Dubrava, nalazi se crkva sv. Mihovila. Izgrađena je u romaničko-gotičkom stilu. U pisanim dokumentima prvi put se spominje 1415. a posvećena je 1444. godine.

Na predjelu Šubićevac nalazi se Vidilica ili Belvedere, najomiljeniji vidikovac Šibenčana, s kojeg se pruža nezaboravan pogled na Šibenski zaljev, Kanal sv. Ante i sam grad.

Kroz značajni krajobraz dijelom prolazi poučni planinarski put „Ante Frua“, koji je uređen za ekološku edukaciju učenika.