Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

20.7.2023.

Održana prezentacija rezultata provedbe projekta "Istraživanje kontakta Zmajevog oka s okolnim morem"


Danas je u Rogoznici u Domu matice Hrvatske održana prezentacija rezultata provedbe projekta "Istraživanje kontakta Zmajevog oka s okolnim morem" koji je realiziran kroz suradnju Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije i Instituta Ruđer Bošković (IRB), Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Laboratorija za fiziku mora i kemiju vodenih sustava. Uz prezentaciju najnovijih saznanja o Zmajevom oku, predstavljeno je 30 godina sustavnog znanstveno-istraživačkog rada na Rogozničkom jezeru Zmajevo oko.U sklopu suradnje Instituta Ruđer Bošković s Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (Berlin, Njemačka) kroz znanstveno-popularno predavanje predstavljena je studija utjecaja kupača na slatkovodno jezero Mellenesee, te očekivanja od zajedničkog terenskog istraživanja na Zmajevom oku.

Pregled 30. godina sustavnog istraživanja Rogozničkog jezera Zmajevo oko predstavila je  dr. sc. Irena Ciglenečki - Jušić (IRB), a dr.sc. Marija Marguš (IRB) i mag. phys.-geophys. Iva Dominović Novković (IRB) predstavile su rezultate projekta istraživanja kontakta Zmajevog oka s okolnim morem.

Dosadašnja istraživanja Zmajevog oka pokazuju da je jezero zbog svojih jedinstvenih karakteristika ekstremni okoliš koji je na dugoročnoj skali posebno izložen klimatskim promjenama. Na osnovu dugoročnih podataka (1990-2022) fizikalno-kemijskih parametara (temperatura, salinitet, redoks uvjeti, hranjive soli, sumporne vrste, organska tvar) i bioloških parametra (fito- i zoo-plankton, bakterije, bentos) ukazuju da jezero odražava klimatske promjene.

Veza samog jezera s morem kroz porozni krš je dokazana budući da su prigušene morske mijene u jezeru s određenim vremenskim pomakom. Dosadašnja kratkoročna istraživanja provedena u više navrata (1997., 2014. i 2021.) dokazuju da morske mijene sve više "kasne" u odnosu na more što ukazuje da dolazi do promjena u vezi između jezera i okolnog mora.

Prirodni fenomen Zmajevo oko u Rogoznici proglašeno je lokalitetom ekološke mreže Natura 2000 upravo kao jedno od najreprezentativnijih lokaliteta za tip staništa 1150  Obalne lagune te zbog stanišnog tipa 8330 Preplavljenih ili dijelom preplavljenih morskih špilja.Zmajevo oko predstavlja specifičan tip laguna: krško slano jezero s karakteristikama ekstremnih okolišnih uvjeta pod utjecajem dotoka slatke vode limitiranog samo na oborine i sporadičnih anoksičnih uvjeta. Zbog ograničene razmjene vode, voda jezera je najviše pri dnu osiromašena kisikom. Stratifikacija vodenog stupca (salinitet, gustoća, kisik i temperatura) je gotovo uvijek prisutna. Tijekom dosadašnjih istraživanja opaženo je da djelomičnim miješanjem vodenog stupca jezera u jesenskom periodu, pod utjecajem klimatske varijabilnosti dolazi do slabljenja stratifikacije vodenog stupca i sve češće pojave anoksičnih uvjeta u cijelom vodenom stupcu.