Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Značajni krajobraz Kanal - Luka

Pravila ponašanja posjetitelja (Ograničenja i zabrane)

Radi ugodnog i sigurnog boravka u zaštićenom području te očuvanja prirode, potrebno je pridržavati se određenih pravila ponašanja i poslušati određene savjete.

Služba čuvara prirode obavlja neposrednu zaštitu u zaštićenom području te ima ovlasti izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima nepoštovanja pravila koja su utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu i Zakonom o zaštiti prirode.

U zaštićenom području značajnog krajobraza „Kanal – Luka“ u Šibeniku zabranjene su osobito sljedeće radnje:

 • oštetiti i/ili uništiti znak i/ili informativnu ploču i/ili didaktičku opremu,
 • prometovanje motornim vozilima bez odobrenja cestama na kojima je promet zabranjen ili ograničen
 • ložiti vatru izvan naselja i/ili mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu/ paljenje vatre
 • kampirati, odnosno logorovati izvan za to predviđenih i označenih mjesta,
 • odložiti otpad izvan predviđenog i označenog mjesta te onečišćavati prirodu,
 • obavljati nedozvoljene podvodne aktivnosti,
 • obavljati nedozvoljeni ribolov,
 • loviti, hvatati, rastjerivati ili uznemiravati divljač ili druge životinjske vrste,
 • branje i oštećivanje autohtonog bilja te oštećivanje drveća
 • oštećivanje stijena
 • snimanje za komercijalne svrhe bez odobrenja,
 • voditi pse bez povodca

Informacije za posjetitelje i pravila ponašanja za vrijeme posjeta Tvrđavi sv. Nikole i tijekom vožnje brodom kroz značajni krajobraz „Kanal – Luka“ u Šibeniku

 • Posjet Tvrđavi sv. Nikole u značajnom krajobrazu „Kanal-Luka u Šibeniku“ moguć je isključivo brodom u organizaciji Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, uz korištenje multimedijalnih višejezičnih vodiča sa slušalicama, koji su dostupni na brodu. Brod polazi prema utvrđenoj satnici sa šibenske rive, mulo Krke.
 • Posjet tvrđavi moguć je isključivo uz kupljenu ulaznicu na prodajnom mjestu na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 4, 22000 Šibenik ili putem online trgovine na adresi: tickets.kanal-svetog-ante.com. Ulaznicu ili bar-kod s pametnog telefona potrebno je sačuvati do kraja posjeta te su ih posjetitelji dužni pokazati na zahtjev službene osobe.
 • Svi posjetitelji na brodu dužni su poštovati kapetanove naredbe jer je on odgovoran za sigurnost putnika i posade.
 • Svi posjetitelji koji uzimaju multimedijalne vodiče i slušalice dužni su ih čuvati i vratiti neoštećene. U slučaju njihovog oštećenja, posjetitelj je dužan nadoknaditi štetu Javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije.
 • Posjetiteljima su na brodu i na Tvrđavi sv. Nikole za sva pitanja dostupni pratitelji-interpretatori.
 • Zabranjeno je oštećivati inventar tvrđave (npr. znakove, informativne ploče, AR oznake i dr.).
 • Zabranjeno je privezati plovilo na privezište ispred Tvrđave sv. Nikole, osim plovila u organizaciji Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije.
  Zabranjeno je kupanje ispred i oko tvrđave.
 • Zabranjeno je skakanje s tvrđave i skakanje s broda, ronjenje oko tvrđave i privezišta tvrđave, penjanje i naginjanje sa zidina i fotografiranje na rubu zidina tvrđave, pušenje, loženje vatre, unošenje oružja, eksplozivnih i lakozapaljivih materijala, te je zabranjeno prelaženje zaštitnih ograda.
 • Na Tvrđavu sv. Nikole nije dozvoljen ulazak kućnim ljubimcima.
 • Zabranjeno je odlaganje smeća i onečišćavanje prirode (na kopnu i moru).
 • Zabranjeno je snimanje u komercijalne svrhe bez odobrenja Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije.
 • Za posjet tvrđavi preporuča se provjeriti vremensku prognozu, ponijeti prikladnu odjeću i obuću, vodu za piće, te kremu za sunce i zaštitu od komaraca.

I na kraju, bitno je zapamtiti ovaj broj 112 – jedinstveni europski broj za hitne službe.

Pravila ponašanja napisana su i u svrhu sigurnog posjećivanja tvrđave sv. Nikole, te su se svi posjetitelji dužni pridržavati navedenih pravila ponašanja.