Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Značajni krajobraz Kanal - Luka

Istraži i doživi (Zanimljivosti)

Prirodne zanimljivosti

Ovaj lokalitet dijeli se na Kanal sv. Ante i Šibenski zaljev u kome se smjestio i sam grad Šibenik. Kanal je dug oko 2500, širok od 140 do 220, a dubok do 42 m. Unutar krajobraza nalaze se dvije hridi dva otočića – Školjić i Ljuljevac. Krš je glavno obilježje reljefa. Čitav prostor konačan je izgled dobio prije 10.000 godina kada je potopljen donji dio riječne doline rijeke Krke. Najveća vrijednost ovog prostora danas je prekrasna šuma alepskog bora koja krasi obale kanala i klisurasta obala koja stvara poseban ugođaj svakom tko brodom dođe u Šibenik. U ušću rijeke Krke obitava 56 svojti školjkaša od kojih su najpoznatije dagnje. Kanal je zbog miješanja slane i slatke vode iznimno bogat ribom.

Zanimljivosti

Usred kanala, s lijeve strane, nalaze se dva velika otvora u morski tunel dugačak 200 m. Tunel je iskopan pedesetih godina 20. stoljeća za skrivanje vojnih brodova od avionskog napada. Zbog zlokobnog izgleda i surovih litica na kojima su otvori Šibenčani su ih prozvali Hitlerove oči.

Tvrđava sv. Nikole upisana je 2017. godine u Popis svjetske baštine UNESCO-a, među šest odabranih fortifikacijskih utvrda u Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori, u sklopu nominacije „Obrambeni sustavi Republike Venecije u razdoblju od 16. do 17. stoljeća“.

Šibenik je tako postao prvi grad u Hrvatskoj s dva spomenika kulture na UNESCO-ovu popisu.
Posebna vrijednost tvrđave sv. Nikole jest u tome što je zadržala izvornu formu i rijetka renesansna arhitektonska rješenja.