Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Javna nabava

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011