Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Pozivi i natječaji

Pozivi i natječaji za radna mjesta.

2023

29.11.2023.
INTERNI OGLAS

 • Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto:
  Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja

  - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


29.11.2023.
INTERNI OGLAS

 • Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto:
  Stručni suradnik-ica za arheologiju i kulturno-povijesnu baštinu

  - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


20.11.2023.
INTERNI OGLAS

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, usmeni intervju, za radno mjesto:
  Stručni suradnik-ica za arheologiju i kulturno-povijesnu baštinu

  - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


20.11.2023.
INTERNI OGLAS

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, usmeni intervju, za radno mjesto:
  Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja

  - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


17.11.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 • Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto:
  Radnik-ica na održavanju čistoće
  - 1 izvršitelj-ica, na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


08.11.2023.
INTERNI OGLAS

 • Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja
  - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


08.11.2023.
INTERNI OGLAS

 • Stručni suradnik-ica za arheologiju i kulturno-povijesnu baštinu
  - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


20.10.2023.
JAVNI NATJEČAJ

 • JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda

> Preuzmite .pdf


26.09.2023.
INTERNI OGLAS

 • Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto:
  Čuvar-ica prirode III vrste

  - 1 izvršitelja-ica, na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


15.09.2023.
INTERNI OGLAS

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, usmeni intervju, za radno mjesto:
  Čuvar-ica prirode III vrste

  - 1 izvršitelja-ica, na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


05.09.2023.
INTERNI OGLAS

 • Čuvar-ica prirode III vrste
  - 1 izvršitelja-ica, na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


09.08.2023.
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 • Radnik-ica na održavanju čistoće
  - 1 izvršitelja-ica, na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


02.08.2023.
Obavijest o promjeni adrese za dostavu pisma namjere radi iskazivanja interesa brodara
> Preuzmite .pdf


31.07.2023.
Poziv za iskazivanje interesa brodara dostavom pisma namjere za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u vezi posjećivanja tvrđave sv. Nikole brodom

Poziv za iskazivanje interesa:
> Preuzmite .pdf
Obrazac – pismo namjere
> Preuzmite .pdf
Nacrt ugovora o poslovnoj suradnji sa skicom pristaništa
> Preuzmite .pdf

 


26.07.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

Odluka o poništenju dijela natječaja za radna mjesta:
1. Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja
-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
2. Stručni suradnik-ica za tehničke poslove i održavanje
- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
3. Stručni suradnik-ica za biološku raznolikost
- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
4. Radnik-ica na održavanju čistoće
- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
5. Hortikulturni radnik-ica
- u odnosu na 1 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine

> Preuzmite .pdf


17.07.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

Odluka o poništenju dijela natječaja za radna mjesta:
1. Interpretator-ica
-2 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
2. Radnik-ica na održavanju čistoće
- 1 izvršitelja-ica, na neodređeno vrijeme
3. Radnik-ica na održavanju čistoće
- 1 izvršitelja-ica, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30.studenoga 2023.godine

> Preuzmite .pdf


12.07.2023.
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto

Hortikulturni radnik-ica
- 1 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine

> Preuzmite .pdf


04.07.2023.
POZIVI NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - USMENI INTERVJU

1. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto:
Interpretator-ica,

- 2 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
> Preuzmite .pdf

2. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto:
Hortikulturni radnik-ica,

- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine
> Preuzmite .pdf
 


19.06.2023.
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 • 1. Interpretator-ica
    - 2 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 30.studenog 2023.g.
 • 2. Radnik-ica na održavanju čistoće
    - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme
 • 3. Radnik-ica na održavanju čistoće
    - 1 izvršitelja-ica, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. g.
 • 4. Hortikulturni radnik-ica
    - 1 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine

> Preuzmite .pdf


04.05.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

Poništava se dio natječaja u dijelu koji se odnosi na sljedeće radno mjesto:
Interpretator-ica
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u trajanju od 7 mjeseci

> Preuzmite .pdf


04.05.2023.
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata za radna mjesta

Stručni suradnik za turizam i prihvat posjetitelja
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Recepcioner-ka
– 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme

> Preuzmite .pdf


20.04.2023.
POZIVI NA USMENI INTERVJU

1. za radno mjesto Recepcioner-ka,
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
> Preuzmite .doc

2. za radno mjesto Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja,
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
> Preuzmite .doc


19.04.2023.
OBAVIJESTI O IZBORU KANDIDATA:

1. Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto

Recepcionerka
- 4 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
lnterpretator-ica
- 2 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
lnterpretator-ica
- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 7 mjeseci

> Preuzmite .pdf

2. Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto

Čuvar-ica - kućni majstor-ica
- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
Radnik-ica na održavanju čistoće
- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
Hortikulturni radnik-ica
- 3 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja organiziranog posjećivanja tvrđave sv. Nikole, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine

> Preuzmite .pdf


07.04.2023.
POZIVI NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - USMENI INTERVJU

1. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Stručni suradnik za turizam i prihvat posjetitelja,
- 1 izvršitelj- ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci
> Preuzmite .pdf

2. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, pismeno testiranje, za radno mjesto Stručni suradnik za turizam i prihvat posjetitelja,
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
> Preuzmite .pdf

3. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Recepcioner – ka,
- 4 izvršitelja-ice, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
> Preuzmite .pdf

4. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, pismeno testiranje, za radno mjesto Recepcioner-ka,
- 1 izvršitelja-ice, na neodređeno vrijeme
> Preuzmite .pdf

5. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Interpretator-ica,
- 2 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
> Preuzmite .pdf

6. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Interpretator-ica,
- 1 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, u trajanju od 7 mjeseci
> Preuzmite .pdf

7. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Čuvar-ica – kućni majstor-ica,
- 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
> Preuzmite .pdf

8. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Hortikulturni radnik-ica,
- 3 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine
> Preuzmite .pdf

9. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, usmeni intervju, za radno mjesto Radnik-ica na održavanju čistoće,
- 1 izvršitelja-ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
> Preuzmite .pdf


23.03.2023.
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

 • 1. Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja
    - 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
 • 2. Stručni suradnik-ica za turizam i prihvat posjetitelja
    - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme
 • 3. Stručni suradnik-ica za tehničke poslove i održavanje
    - 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
 • 4. Stručni suradnik-ica za biološku raznolikost
    - 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
 • 5. Recepcioner – ka
    - 4 izvršitelja-ice, na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
 • 6. Recepcioner – ka
    - 1 izvršitelja-ice, na neodređeno vrijeme
 • 7. Interpretator-ica
    - 2 izvršitelja-ice na određeno vrijeme (sezonski poslovi), u trajanju od 12 mjeseci
 • 8. Interpretator-ica
    - 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, u trajanju od 7 mjeseci
 • 9. Čuvar-ica – kućni majstor-ica
    - 1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine
 • 10. Radnik-ica na održavanju čistoće
    - 1 izvršitelja-ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci
 • 11. Hortikulturni radnik-ica
    - 3 izvršitelja-ice na određeno vrijeme, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine

> Preuzmite .pdf


02.03.2023.
POZIV
Javni poziv proizvođačima suvenira
> Preuzmite .pdf

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015