Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Značajni krajobraz Rijeka Krka - donji tok

Istraži i doživi (Zanimljivosti)

Prirodne zanimljivosti

Četiri kilometra nizvodno od grada Skradina nalazi se Prukljan (Prukljansko ili Prokljansko jezero). Dužina Prukljana je oko 6,7 km, širina 2,8 km, linija obale 28,8 km, a ukupna površina oko 11,5 km2. Prukljan, kakvog danas poznajemo, oblikovan je početkom holocena prije 10.000 godina kada se razina mora podigla za 100 metara. Od jezera prema moru nastavlja se Kanal sv. Josipa. Na obalama jezera smješteno je nekoliko naselja od kojih su važnija Raslina, Prokljan, Stubalj i Vrulje. Prukljan je važno obitavalište brojnih vrsta školjkaša, zamočvarene livade i trščaci uz obalu obiluju vodozemcima, a kamenjari s oskudnom niskom vegetacijom gmazovima. Na jezeru su zabilježene ukupno 153 vrste ptica. U Kanalu sv. Josipa nalazi se pećina Tradanj u kojoj je jedna od najvažnijih kolonija šišmiša u Hrvatskoj.

Zanimljivosti

U rimsko vrijeme, kada je razina jezera bila 2 m niža nego danas, otok Stipanac bio je povezan s kopnom uz pomoć kamenog nasipa. Danas je nasip ispod mora te je dobro vidljiv. Uz ovaj otok vezana je legenda o zlom i okrutnom gospodaru Gavanu koji je zapovijedao čitavim krajem, a navodno je živio na otočiću Stipancu. Prema legendi, zbog zloće i oholosti gospodar je s dvorima završio na morskom dnu.