Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

28.10.2022.

Završeni istražni radovi za izradu konzervatorsko-restauratorskog elaborata kamenog inventara špilje-crkve sv. Ante u Kanalu sv. Ante

Tijekom mjeseca listopada provedeni su istražni restauratorski radovi na lokaciji tzv. špilje-crkve sv. Ante u Kanalu sv. Ante koji upravo ovom kulturno-povijesnom objektu duguje svoje ime.

Istraživanja su ovoga puta bila fokusirana na kameni inventar crkvice koji obuhvaća dva oltara i kamenicu. Svrha istraživanja je izrada stručne analize materijala i površina crkvenog inventara te prirodnih kamenih stijena špilje zbog utvrđivanja i opisivanja zatečenog stanja i degradacija uzrokovanih mikroklimatskim utjecajima i ljudskim čimbenicima. Izveden je pregled površina objekta portabilnim mikroskopom te provedeno uzorkovanje za analize štetnih topljivih soli, sastava žbuke i pigmenata. Cjelokupno stanje objekta i njegove okolice je stručno fotodokumentirano.

Istraživanja su vodili djelatnici tvrtke NEIR d.o.o. Petra Perlain, mag. konzervacije-restauracije i suradnik Jurij Holodović. Rezultati istraživanja  bit će objedinjeni i prezentirani u konzervatorsko-restauratorskom elaboratu kao prilog daljnjoj valorizaciji i revitalizaciji spomenika.

Crkva sv. Ante jedan je od najznačajniji kulturno-povijesnih spomenika Kanala sv. Ante, neobična po svom smještaju unutar prirodne špilje koja je sakralizirana tijekom srednjeg vijeka. Specifična je i po tome što je kroz povijest služila kao mjesto korišteno od strane pustinjaka, eremita. Sakralnu funkciju objekt je izgubio tridesetih godina 20. stoljeća prenamjenom u vojne svrhe raznim pregradnjama, koje su dovele do devastacije lokaliteta.

U objektu su tijekom zadnjeg desetljeća inicijativom JU Priroda u suradnji s Muzejom grada Šibenika provedena sustavna arheološka i interdisciplinarna istraživanja te je izrađen arhitektonski projekt sanacije objekta prema smjernicama konzervatorske struke.

Objekt prosperira određenu zaštitu smještajem unutar zaštitne UNESCO buffer zone Tvrđave sv. Nikole, a poduzeta je inicijativa i za njegovom trajnom zaštitom na nacionalnoj razini i upisom u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.