Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

4.12.2020.

Prva on-line radionica za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije jučer je u suradnji sa drugom SUNCE i tvrtkom SAFEGE d.o.o. uspješno održala prvu on-line radionicu za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: HR3000171 Ušće Krke, Značajni krajobraz Kanal Luka, Značajni krajobraz Krka-donji tok (PU 6077).Plan upravljanja obuhvaća područje ekološke mreže HR3000171 Ušće Krke te područja zaštićena u kategoriji značajnog krajobraza Kanal-Luka i Krka-donji tok. Koordinator izrade plana je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, a u izradi sudjeluje i Javna ustanova Nacionalni park Krka.Usluga se provodi unutar EU projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ .

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 186.497.150,36 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 158.503.452,80 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2017. – prosinac 2022.
AKTIVNOSTI PROJEKTA: Izrada nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranjaOsnovni cilj ovog projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom u Hrvatskoj kroz participativnu izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.