Zimsko prebrojavanje ptica vodenih površina

5. veljače 2018.

Djelatnici Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije i ove su godine sudjelovali u međunarodnoj aktivnost prebrojavanja ptica vodenih površina. Naime, međunarodno prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) odvija se svake godine kroz mjesec siječanj, s naglaskom na središnji vikend siječnja, u čak 143 zemlje svijeta.

Cilj projekta je prikupljanje informacija o vrstama vodenih ptica, njihovoj brojnosti, kretanju populacijskih trendova pojedinih vrsta i uvjetima staništa. Akcija je volonterskog karatkera, a u Hrvatskoj se odvija već 50 godina i odlična je prilika za podizanje svijesti o zimujućim pticama i važnosti vodenih površina.

Aktivnost je provedena u Značajnom krajobrazu Krka krajolik (donji tok), ponovno uz stručnu pomoć Leonarda Grubelića, licenciranog prstenovača ptica Zavoda za ornitologiju te člana BIOM-a. Kod prebrojavanja je obuhvaćeno područje uvale na kojoj leži selo Prokljan u Prokljanskom jezeru i ušće rijeke Guduće.

Od vodenih ptica zabilježili smo čubastog gnjurca, crvenokljunog labuda, lisku, sivu čaplju, malog gnjurca, divlju patku, krunatu patku, crnogrlog gnjurca i patku kreketaljku.