Zimsko prebrojavanje ptica vodenih površina

23. siječnja 2017.

Djelatnici Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije su se ove godine prvi put uključili u međunarodnu aktivnost prebrojavanja ptica vodenih površina. Naime, međunarodno prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) odvija se svake godine kroz mjesec siječanj, s naglaskom na središnji vikend siječnja, u čak 143 zemlje svijeta.

Cilj projekta je prikupljanje informacija o vrstama vodenih ptica, njihovoj brojnosti, kretanju populacijskih trendova pojedinih vrsta i uvjetima staništa. Akcija je volonterskog karatkera, a u Hrvatskoj se odvija već 50 godina i odlična je prilika za podizanje svijesti o zimujućim pticama i važnosti vodenih površina.

Aktivnost je provedena u Značajnom krajobrazu Krka krajolik (donji tok) uz stručnu pomoć Leonarda Grubelića, licenciranog prstenovača ptica Zavoda za ornitologiju te člana BIOM-a. Kod prebrojavanja obuhvaćeno je područje uvale Vrulje u Prokljanskom jezeru i ušće rijeke Guduće.

Od vodenih ptica zabilježili smo sivu čaplju, divlju patku, lisku, malog gnjurca, malog vranca, čubastog gnjurca, galeba klaukavca, velikog vranca, crnogrlog gnjurca, crvenokljunog labuda i malog riječnog galeba.

Uz pojas vegetacije uz jezero i na obližnjim poljima zabilježili smo škanjca te eju močvaricu koje nisu predmet ovog prebrojavanja.