Zimsko prebrojavanje ptica 2021.

19. siječnja 2021.

Danas je idealan dan za akciju zimskog prebrojavanja ptica koju ove godine provodimo u Značajnom krajobrazu Kanal-Luka. Međunarodno prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) odvija se svake godine sredinom siječnja u preko 140 zemalja svijeta. U Hrvatskoj se ova akcija odvija već 50 god., svake godine u njoj sudjeluje stotinjak promatrača, a broj zabilježenih ptica često prelazi 100 tisuća. Uz stručnu pomoć g. Ivice Lolića, licenciranog prstenovača ptica Zavoda za ornitologiju, u jednom danu uspjeli smo zabilježiti sve prisutne vrste poput liske, nekoliko vrsta galebova, gnjurce, divlje patke, morske i male vrance te brojne labudove. Obuhvaćena je cijela morska površina, uski pojas obale, obližnja polja, kanali, lučice, morske stijene i klifoviti pripadajući dio kopna. Ova akcija je tek početak opće inventarizacije ornitofaune ZK Kanal-Luka koja će se provoditi tijekom čitave 2021. u jednogodišnjem ciklusu ptica: sezoni gniježđenja, proljetnoj i jesenskoj selidbi te zimovanju. Prikupljeni podaci, kao što su prisustvo i odsustvo rijetkih i ugroženih vrsta, status gniježđenja vrsta i vezanost određenih vrsta za specifična staništa, pružaju opći uvid u ornitofaunu istraživanog područja.