Zeleni izleti

24. listopada 2014.

Radionica za razvoj Zelenih izleta u Kninu

U sklopu projekta „Priroda Dalmacije“ u organizaciji Ekološke udruge „Krka“ Knin, a pod vodstvom Udruge Sunce, djelatnici Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije kao projekt partneri sudjelovali su na radionici za razvoj Zelenih izleta koja se održala u Kninu od 23. do 24. listopada 2014.
Glavni cilj radionice bio je predstavljanje i upoznavanje ostalih dionika sa Zelenim izletima od strane Udruge Sunce.
Unutar dvodnevnog programa napravljena je SWOT analiza svih dionika kao temelj za uspješan razvoj Zelenih izleta u pojedinoj županiji. Jedna od aktivnosti bio je i pokazni Zeleni izlet „Ekosustav rijeka i krš“ uz rijeku Krčić na kojem je Udruga Sunce detaljno opisala sadržaj Zelenih izleta koji je pomogao u daljnjim aktivnostima radionice usmjerenim na unaprjeđivanje sadržaja postojećih Zelenih izleta.

Nakon ove radionice slijede još dvije interne radionice na kojima će se razvijati i detaljno razraditi sadržaj i lokacije za nove Zelene izlete na području Šibensko – kninske županije u svrhu promoviranja brojnih zaštićenih područja u našoj županiji.  

Što su to Zeleni izleti?

  • – Izleti koji educiraju učenike u prirodi, o prirodi i njenim ekosustavima
  • – Omogućavaju učenicima razumijevanje prirode i povezivanje s prirodom
  • – Služe za stjecanje znanja o vrijednostima ekosustava
  • – Upoznaju učenike sa principima ekološki odgovornog ponašanja i potiču ih na njihovo prakticiranje u svakodnevnom životu