Završna konferencija pod nazivom Potpora učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

24. rujna 2012.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je u ponedjeljak, 24. rujna 2012., u Muzeju Mimara u Zagrebu, konferenciju povodom završetka projekta tehničke pomoći IPA IIIc “Potpora učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”.

Prije početka konferencije, u atriju muzeja održan je Sajam grant projekata na kojem su korisnici bespovratnih sredstava predstavili svoje projekte. Među njima, predstavljen je i projekt “Turistička valorizacija Kanala svetog Ante u Šibeniku” Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije.

Prilikom obilaska sajma, šef delegacije EU-a u Hrvatskoj, veleposlanik Paul Vandoren zadržao se na štandu Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije interesirajući se za Projekt turističke valorizacije Kanala sv. Ante. U kraćem razgovoru je prisjetio se svoje plovidbe kroz Kanal i izrazio zadovoljstvo što će taj predivni prostor od sada biti i turistički valoriziran. Na kraju je dodao da se nada da će imati prilike ponovo posjetiti taj lokalitet, obogaćen novim sadržajima.