Započeli radovi uređenja pješačke staze i vidikovaca, parkinga i pristupnog puta u kanjonu Čikole

20. kolovoza 2015.

Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije, u okviru provedbe projekta “Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka” sufinanciranog od Europske unije kroz IPA program Regionalne konkurentnosti, provodi aktivnost uređenja kanjona rijeke Čikole za rekreativne aktivnosti pustolovnog turizma.

U sklopu te aktivnosti započeli su radovi uređenja pješačke staze i vidikovaca, parkinga i pristupnog puta u kanjonu Čikole.

Postupkom javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj, te je ugovor za radove potpisan 19. lipnja 2015. s firmom Filips d.o.o. iz Vodica.

Radove u iznosu od 510.582,35 kn potrebno je dovršiti u roku od 120 dana. Radovi obuhvaćaju uređenje kružne pješačke staze, dva vidikovca, parkinga i pristupnog puta u kanjonu Čikole. Projekt “Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka” jedan je od najvećih projekata koji će se u turizmu realizirati na drniškom području, a cilj mu je promocija autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka.

Ukupna vrijednost projekta je 632.133,51 EUR, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Regionalna konkurentnost u iznosu od 532.382,84 EUR (84,22 %). Preostala sredstva osigurat će nositelj projekta grad Drniš, te partneri na projektu: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Gradski muzej Drniša, Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije te Turistička zajednica grada Drniša. Trajanje projekta je 18 mjeseci.