ZAPOČELA IZRADA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE

7. siječnja 2013.

Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije u listopadu 2012. godine započela je proces izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima kojima upravlja. Dokument se izrađuje u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a kroz IPA IIIc Business Related Infrastructure grant scheme, projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku koji je financiran od strane Europske unije.

Plan upravljanja je strateški dokument kojim se definiraju vizija, ciljevi i aktivnosti koje se trebaju provesti na zaštićenim područjima u sljedećih deset godina. Izrađuje se kroz uključivanje dionika što je jedno od temeljnih načela održivog upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima.

Informacije, mišljenja i prijedlozi dionika prikupljeni tijekom ovog proces neophodni su kako bi se razvio učinkovit Plan upravljanja. Ciljani dionici biti će uključeni putem radionica, a širu javnost pozivamo da doprinese izradi Plana ispunjavanjem upitnika kojeg možete preuzeti OVDJE te poslati na adresu tdragutin@zpv-sibenik.hr