Turistička valorizacija kanjona rijeke Čikole

Turistička valorizacija kanjona rijeke Čikole

22. kolovoza 2010.

Projekt Turističke valorizacije kanjona rijeke Čikole obuhvaća uređenje smjerova za slobodno penjanje, staze za kanjoning te prateću infrastrukturu – 2 vidikovca i pristupnu stazu.

 Do sada je napravljena sva dokumentacija, geodezija i građevinski projekt za izgradnju pristupne staze penjalištu i vidikovaca. Također su na terenu više puta bili instruktori penjači i planinarski vodiči.

Ovaj  projekt je kao dio projekta „Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka“ koji vodi RRA Šibensko Kninske županije dobio tehničku pomoć za izradu kompletne dokumentacije za prijavu na IPA 2007-2009: Business-Related Infrastructure Grant Scheme.
Natječaj se zatvara 29.listopada, a ako projekt bude odabran za financiranje realizirao bi se u roku dvije godine.