Tehnička pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva projektu Turistička valorizacija kanala sv. Ante

25. travnja 2010.

Projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante, apliciran od strane Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije, na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, ušao je u popis projektnih ideja koje su dobile tehničku pomoć u sklopu IPA IIIc – Regional Competitiveness Operational Programme 2007-2009.

Tehnička pomoć podrazumijeva besplatno angažiranje 3 stručnjaka koji će pomoći djelatnicima Javne ustanove izraditi glavnu projektnu aplikaciju s logičkom matricom, Cost-benefit analizu(CBA)  i studiju isplativosti (feasibility study – FB) te kompletnu dokumentaciju za natječaj za projekt Šetnice kroz kanal sv. Ante, a taj će natječaj biti raspisan u drugoj polovini ove godine.

Iznos koji će se moći tražiti na natječaju za fond IPA IIIc je maksimalno 1,3 milijuna eura uz učešće aplikanta s 25 posto.