Viječnica

Provedba postupka Ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu

26. ožujka 2010.

U petak, 26. ožujka 2010. s početkom u 11:00 sati, u Gradskoj Vijećnici održan je sastanak na temu Provedba postupka ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu uz slijedeći dnevni red:


•    Uvodno izlaganje Ministarstva
•    Pitanja i odgovori vezani uz provedbu postupka Ocjene
•    Razno

Na sastanku su bili nazočni predstavnici Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, te predstavnici Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije.