Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine

11. veljače 2015.

Ispunite upitnik!

Područje Žutsko – sitskog arhipelaga (otočne skupine) odlikuje gotovo isti temeljni fenomen kao i područje Kornata. Zaštićen je, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13), u kategoriji značajnog krajobraza (u značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen).

U proteklih nekoliko desetljeća Žut i pojedini okolni otoci, polagano se transformiraju iz zone privremenog stanovanja vezanog primarno uz poljoprivredu u zonu privremenog stanovanje koje se danas većim dijelom veže uz turističku djelatnost. Uz primarni interes posjednika i vlasnika da intenziviraju agrarno vrednovanje otoka, iskazan je i snažan interes za izgradnjom objekata za odmor na brojnim pogodnim lokacijama. Ove aktivnosti otvaraju mogućnost nestanka osnovnih obilježja ovog tipičnog sredozemnog otočnog ambijenta i degradaciju prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti prostora.

Stoga je izrada PPPPO nužna kako bi se utvrdila osnova budućeg razvitka temeljena na optimalnom, odnosno uravnoteženom vrednovanju prirodne osnove, očuvanju prirodne i kulturne baštine i tradicije kao i gospodarskom potencijalu, a da istovremeno ne dođe do negativnih utjecaja u prostoru.

U postupku izrade Nacrta prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja žutsko-sitske otočne skupine održano je nekoliko prethodnih rasprava u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana područja posebnih obilježja.

Kako bi Prostorni plan koji je upravo u izradi bio što kvalitetniji i usmjereniji konkretnom prostoru i ljudima koji ga koriste pozivamo sve zainteresirane da svoje stavove i potrebe podijele ispunjavanjem anketnog upitnika.

Nije potrebno ispuniti cijeli upitnik, već samo ona pitanja koja smatrate važnim i oko kojih imate stav. Ako treba, možete dati i više odgovora na pojedino pitanje, te dopisivati vlastite komentare i prijedloge za prostorni plan. Za vlasnike zemljišta postoji dodatni list sa pitanjima, te karte na koje mogu ucrtati svoje planove i želje.

Upitnik je u potpunosti anoniman, ukoliko upišete svoje osobne podatke oni se neće javno navoditi, niti će se informacije dobivene upitnikom dalje prosljeđivati ili zloupotrijebiti na bilo koji način.

Upitnik i dodatne materijale PPPPO Žut – Sit preuzmite preko poveznice u nastavku
https://www.dropbox.com/sh/974vp6ava6hslr5/AAAp6UPzoOOmA9Qt_vPWeMD5a?dl=0