Promocija projekta SIPA

Promocija projekta SIPA

27. studenoga 2009.

27.11.2009. u Gradskoj Vijećnici grada Šibenika,  u 10 sati, održat će se Završna konferencija. Na konferenciji će se novinarima, značajnim dionicima projekta i široj javnosti prezentirati aktivnosti i rezultati ostvareni u projektu Jačanje ustanova za zaštićena područja (SIPA).

U projektu je ostvareno:

  • Edukacija stručnog osoblja javnih ustanova u području turističkog upravljanja i valorizacije zaštićenih prirodnih područja, te usavršavanje po jednog stručnjaka JU za vođenje rendžerske službe (jednomjesečni rad u NP Krka);
  • Nabava opreme i opremanje ureda JU za zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije (kompjutor, uredski namještaj, itd.);
  • Izrada dviju stručnih podloga za GIS bazu podataka zaštićenih prirodnih vrijednosti;
  • Uređenje po jednog zaštićenog lokaliteta u svakoj županiji kako bi se omogućio prijem turista i početak turističke djelatnosti javnih ustanova (Vrelo Une i Donji tok Guduće);
  • Stvaranje destinacijskog promotivnog vizualnog identiteta (letci, promotivni film);
  • Postavljanje Info kioska o zaštićenim prirodnim vrijednostima ;
  • Osmišljavanje dviju organiziranih turističkih tura i njihova prezentacija turističkim agencijama na jednodnevnom demo-izletu;