Projekt integracije u EU Natura 2000 – NIP

2. siječnja 2012.

JU Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko kninske županije sudjeluje u Projektu integracije u EU Natura 2000 – NIP

U sklopu odobrenog zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) na temelju Ugovora o zajmu potpisanog 22. veljače 2011. godine, ratificiranog Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu (NN MU 7/2011 od 18. svibnja 2011.) započela je provedba petogodišnjeg Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project – NIP).

Koji su ciljevi NIP-a?
Razvojni ciljevi Projekta su:
1. Pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe;
2. Jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU; i
3. Uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja Natura 2000 mrežom.

Koje su aktivnosti predložene u NIP-u?

Projektom se planira obuhvatiti sljedeće aktivnosti podijeljene u tri komponente:
1. Ulaganja u ekološku mrežu: Ulaganja u zaštićena područja i područja ekološke mreže pomoći će u promicanju i jačanju povezivanja s ciljevima Natura 2000 kroz ulaganja u infrastrukturu, kupovinu prioritetne tehničke opreme za nadzornike i protupožarne opreme kao i nabavu popratnih konzultantskih usluga.
2. Informacijski sustav ekološke mreže: Kroz inventarizaciju biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i nadogradnjom informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem kao i usklađivanje sustava podataka sa zahtjevima EU INSPIRE Direktive unaprijediti će cjelokupni informacijski sustav ekološke mreže i buduće Natura 2000 mreže.
3. Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom: Svrha komponente je promicanje međusektorske suradnje s drugim tijelima državne uprave, pružanje podrške pristupu programima EU fondova za zaštitu prirode i pružanje podrške Javnim ustanovama pri dizajnu interpretacije prirodnih vrijednosti.

Detalje o svakoj komponenti projekta možete vidjeti ovdje.

Tko provodi projekt?
Projekt provodi Ministarstvo kulture, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode u Hrvatskoj. Ostale kljucne institucije s ulogama u provedbi ukljucuju Državni zavod za zaštitu prirode (odgovoran ujedno i za izradu prijedloga ekološke mreže Natura 2000), kao i 19 zašticenih podrucja (nacionalnih parkova i parkova prirode) i 20 županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj. Unutar Ministarstva kulture u Upravi za zaštitu prirode osnovana je Jedinica za provedbu projekta koja koordinira sve aktivnosti NIP-a.
Tko financira projekt?

Tko financira projekt?
Projekt se financira zajmom Svjetske banke u iznosu od 20,8 mil. EUR-a. Zajmom će se financirati jedan dio šireg “programa” ulaganja u zaštitu prirode s paralelnim financiranjem iz fondova EU-a (postojeći IPA i budući Strukturni fondovi). Ministarstvo kulture, DZZP, nacionalni parkovi i parkovi prirode te županijske javne ustanove također pridonose svojim vlastitim proračunskim sredstvima sufinanciranje investicija u vidu priprema tehničkih dokumentacija, dozvola ili dijela aktivnosti.

Kada projekt započinje i koliko traje?
Svjetska banka je “Izjavom o efektivnosti zajma” od 19. svibnja 2011. odredila početni datum Projekta, a planirano razdoblje trajanja NIP-a je otprilike 5 godina (datum zatvaranja zajma je 30. travanj 2016.).