PRIRODA DALMACIJE – Završni seminar Aktivni turizam i zaštita prirode

3. ožujka 2016.

Završni seminar pod nazivom “Aktivni turizam i zaštita prirode” u sklopu projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji – Priroda Dalmacije“ održan je 01. ožujka u Dubrovniku.

U sklopu seminara održana je rasprava na temu “Suradnje sektora aktivnog turizma i zaštite prirode” u koju su se aktivno uključili predstavnici Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Dubrovačko-neretvanske županije, Javnih ustanova nacionalnih parkova, parkova prirode kao i ostalih organizacija privatnog sektora, odnosno civilnog društva s ciljem početka izuzetno važne suradnje sektora zaštite prirode i sektora turizma kao i početka odgovornog i održivog aktivnog turizma u Hrvatskoj.

Domaći i inozemni predavači prezentirali su konačne rezultate ovog uspješnog projekta, mogućnosti razvoja aktivnog turizma, posjećivanje zaštićenih područja prirode kao i nacionalnu politiku razvoja održivog turizma. Premijerno je prikazan video “Budi prirodan budi aktivan” te istoimena edukativna brošura, a čulo se i o inozemnim principima “ne ostavljanja tragova”.

Seminar je okupio oko 40-ak predstavnika javnog i privatnog sektora iz čitave Hrvatske, u svrhu razvijanja i unaprjeđenja suradnje kao i učinkovitog upravljanja i održivog korištenja zaštićenih područja i NATURA 2000 područja u Šibensko-kninskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Projekt “Priroda Dalmacije” započeo je u rujnu 2014. Koordinator projekta, Udruga Sunce s voditeljicom projekta Milenom Šijan, tijekom 18 mjeseci surađivala je s partnerima: Javnom ustanovom PRIRODA Šibensko-kninske županije, Javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, te s ekološkom udrugom „Krka“ Knin na brojnim aktivnostima vezanim uz unaprjeđenje upravljanja zaštićenim područjima, daljnjem razvoju Zelenih izleta te promociji aktivnog turizma.

Projekt Priroda Dalmacije financirao se unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku, u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Ukupna vrijednost projekta je 138.888 eura, a EU je sufinancirao projekt s 124.860,31 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).