Turistička valorizacija kanjona rijeke Čikole

Predstavljanje projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Gradskoj knjižnici

13. prosinca 2010.

Šibenski Kanal sv. Ante, jedan od najljepših dijelova Jadranske obale i najraskošnijih pomorskih ulaza u grad konačno postaje dostupan građanima i turistima. Lijeva strana Kanala sv. Ante desetljećima je bila opasana vojnom žicom te nedostupna ne samo posjetiteljima, nego i građanima Šibenika. Kako bi povezali šetnicu s gradom te kreirali preduvjete za razvoj aktivnog, kulturnog i rekreacijskog turizma, istovremeno čuvajući sklad i prirodne vrijednosti tog zaštićenog prostora, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije u suradnji s Projektom COAST UNDP-a pokrenuli su projekt turističke valorizacije Kanala sv. Ante.
Projekt je prezentiran široj javnosti u ponedjeljak, 13. prosinca u prostorijama gradske knjižice u Šibeniku, a predstavili su ga Goran Pauk, župan Šibensko – kninske županije, Gojko Berlengi, voditelj UNDP-ovog Projekta COAST, Anita Babačić Ajduk, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima ŠKŽ, te arhitekt Nikola Bašić, jedan od autora projekta.

Projektom je predviđeno uređenje šetnice duž jugoistočne obale kanala, na potezu od vile „Moj mir” do Tvrđave svetog Nikole na ulazu u kanal. Uz šetnicu, predviđeno je uređenje pristaništa, vidikovca, špilje i kapelice sv. Ante sve do školjića na prilazu tvrđavi.

Autori projekta su tvrtke Marinaprojekt priznatog arhitekta Nikole Bašića te Horting iz Siska čija je ponuda ocijenjena najboljom na međunarodnom natječaju provedenom od strane UNDP-a. Uz tehničku dokumentaciju koja obuhvaća nacrte i projekte za realizaciju navedenih zahvata, projekt sadrži i studiju ukupnog razvoja područja, s naglaskom na povezivanje kanala s gradskim središtem, uključivanje prostora u život šibenske svakodnevice, turističku valorizaciju i razvoj zelenog poduzetništva.

Uz isticanje važnosti i osjetljivosti projekta za budući razvoj Šibenika, na prezentaciji je posebno istaknuto da je projekt u cjelosti rađen po principima koncepcije održivog razvoja kao jedinog ispravnog načina upravljanja zaštićenim područjima. Upravo zbog takvog pristupa, projekt uživa potporu UNDP-ovog Projekta COAST koji je finacirao izradu projektne dokumentacije u vrijednosti od 77.000 US$. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 1.433.000 EUR-a, od čega bi najveći dio trebao biti financiran kroz predpristupne fondove Europske unije (IPA 3). Ukoliko projekt dobije potrebna sredstva iz fondova, radovi na uređenju prostora započet će tijekom 2011. godine.