Predavanje povodom dana planeta Zemlje

Predavanje povodom Dana planete Zemlje

22. travnja 2010.

U četvrtak, 22. travnja, povodom DANA PLANETE ZEMLJE, voditelj nadzorne službe, Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti, prof. Hrvoje Zekanović, održati će predavanje učenicima Katoličke osnovne škole u Šibeniku. 
U svom predavanju prof. Zekanović prezentirati će osnovnoškolcima prirodne ljepote naše županije i važnost zaštite prirode.
Početak predavanja najavljen je za 10:30 sati.