Poziv svim zainteresiranim koncesionarima za zip line poligon na rijeci Čikoli

9. prosinca 2015.

Poštovani,

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, partner na projektu “Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP-a Krka”, kojeg je nositelj grad Drniš, provodi radove u kanjonu rijeke Čikole. Između ostalih aktivnosti (izgradnja pješačke staze, kanjoning staze i penjališta) pri kraju je i izgradnja zip line poligona. Izvođač radova je renomirana građevinska firma Octopus d.o.o. iz Rijeke. Temeljem sklopljenog ugovora (KLASA:303-03/15-01/8; Ur. broj: 2182/1-15/1-15-27) izvođač radova Octopus Rijeka d.o.o. dužan je organizirati dvodnevnu “zip line” edukacuju u koju će biti uključeni potencijlni koncesionari zip line poligona. Edukacija će se satojati od teoretskog i praktičnog dijela. Sudionici će se upoznati s načinom korištenja zip line poligona te načinom komuniciranja s budućim posjetiteljima.

Sukladno navedenom pozivamo sve zainteresirane da se jave najkasnije do 11.12.2015. godine radi sastavljanja popisa sudionika edukacije i to na sljedeći kontakt; mob:099/253 1029 (Marko Plenča Mudrić – čuvar prirode II vrste).

S poštovanjem,

Javna ustanova Priroda
Šibensko-kninske županije