Potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima za realizaciju Projekta „Turistička valorizacija Kanala sv. Ante“

1. ožujka 2012.

Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije ( SAFU ) potpisali su Ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante“.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko – kninske županije  aplicirala je projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, koji se provodi u okviru pretpristupnog programa EU IPA IIIC (Regionalni razvoj – Regionalna konkurentnost) u sklopu programa IPA 2007. – 2009: Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (Buisness – Related Infrastructure Grant Scheme).

Projektom je predviđeno uređenje šetnice duž jugoistočne obale kanala, na potezu od uvale Duboka do Tvrđave svetog Nikole na ulazu u kanal. Uz šetnicu, predviđeno je uređenje pristaništa ispod špilje sv. Ante, 2 vidikovca, i pristupnog mostića do otoka Školjića na prilazu tvrđavi sv. Nikole.

Ugovor je potpisan i provedba projekta će se odvijati tijekom slijedećih 18 mjeseci – do rujna 2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta prema Ugovoru iznosi  1.433.485,54 EUR.

Iznos bespovratnih sredstava dobivenih od EU iznosi 999.999,51 EUR (69,76 %), a ostatak od 433.486,03 EUR sufinancirat će se najvećim dijelom iz proračuna Šibensko – kninske županije  (315.940,21 EUR – 22,04%) bez čije suradnje i odobrenih sredstava realizacija ovog projekta ne bi bila moguća.

Partneri Javnoj ustanovi u projektu su Regionalna razvojna agencija Šibensko – kninske županije i turistička zajednica Grada Šibenika, dok su suradnici Šibensko – kninska županija i Državni zavod za zaštitu prirode.

Specifični cilj projekta:
Poboljšati javnu turističku infrastrukturu i sustav upravljanja u svrhu planiranja razvoja i promocije selektivnih oblika aktivnog i kulturnog turizma te srodnih usluga na području zaštićenih prirodnih područja i Natura 2000 lokaliteta u Šibensko-kninskoj županiji.

Važnije aktivnosti za vrijeme provedbe projekta:

1. Poboljšana koordinacija između institucionalnih dionika u turizmu na projektu, Uspostavljen sustav projektnog menadžmenta

2. Kreirani funkcionalni rekreativni turistički objekti za pješačenje i biciklizam uz poboljšan pristup kulturnim znamenitostima na lijevoj obali kanala sv. Ante

3. Pojačani kapaciteti Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti za održivi razvoj turizma i upravljanje zaštićenim područjima prirode

4. Uspostavljene veze između nove turističke ponude i gospodarskih aktera u turizmu
5. Zaštićene prirodne vrijednosti u Šibensko – Kninskoj županiji promovirane javnosti i ciljanim tržištima.