Održana radionica za Plan upravljanja 6001-1: Dinara i Cetina

14. siječnja 2022.

U iščekivanju osnivanja Javne ustanove za upravljanje PP Dinara, u tijeku je druga dionička radionica za izradu plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima planinskog masiva Dinare i toka rijeke Cetine zajedničkog naziva “Plan upravljanja 6001-1: Dinara i Cetina”. Budući da ovaj plan upravljanja obuhvaća 11 područja ekološke mreže i 3 zaštićena područja, fokus današnje radionice je na predstavljanju vrijednosti ovih područja, svrsi izrade plana upravljanja i što nam donosi PP Dinara. Analiziraju se vrijednosti i pritisci vodenih i kopnenih ekosustava, kulturne baštine i socioekonomskih vrijednosti. Ovaj plan upravljanja izrađuje se u okviru projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000“ , a izvršitelji su udruga BIOM Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i tvrtka SAFEGE d.o.o., a sudjeluju: Javna ustanova More i krš Splitsko-dalmatinske županije i javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije.

Plan upravljanja doprinijet će održivom upravljanju Parka prirode Dinara.