Održana radionica za izradu PU Rijeka Krka -gornji tok i ZK Vodeni tok i kanjon Čikole

21. travnja 2022.

Kako bi doprinijeli što boljoj očuvanosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže NATURA 2000 u ŠKŽ, u tijeku su radionice u vezi izrade Plana upravljanja ZK Rijeka Krka – gornji tok i ZK Vodeni tok i Kanjon Čikole. Predstavnici JU NP KRKA  u suradnji s udrugom Biom i JU PRIRODA ŠKŽ  jučer su raspravljali o glavnoj temi – upravljačkoj zonaciji navedenih zaštićenih područja, uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, predstavnika grada Knina i Skradina, općina Kistanje i Promina, Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Šibenika i Zavoda za prostorno uređenje ŠKŽ. Na radionici su predložene konkretne mjere – lokacije stroge zaštite prirode kao i lokacije usmjerene zaštite i zone korištenja u zaštićenim područjima.