Održana druga radionica za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže

18. svibnja 2021.

Danas je u ABC Adriatic Business Centre održana druga po redu radionica za dionike za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: HR3000171 Ušće Krke, Značajni krajobraz Kanal Luka, Značajni krajobraz Krka-donji tok (PU 6077).Prezentirani su rezultati prve radionice s dionicima, kao i dorada prijedloga vizije, dorada tema i ciljeva te izrada prijedloga aktivnosti s prioritetima i provoditeljima. Koordinator izrade plana upravljanja je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije u suradnji s Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i tvrtkom SAFEGE d.o.o. , a partner u izradi plana je NP Krka. Usluga se provodi unutar EU projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Osnovni cilj ovog projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom u Hrvatskoj kroz participativnu izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. Zahvaljujemo svima na odazivu današnjoj radionici kao i poštivanju važećih epidemioloških mjera.