Održan zajednički završni međunarodni skup MPA Engage i MPA Networks

20. lipnja 2022.

Tina Dragutin Burić kao predstavnica Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije sudjelovala je na Zajedničkom završnom međunarodnom skupu dva Interreg Euro-MED Programme: MPA Engage i MPA Networks u funkciji člana upravnog odbora MedPAN-network organizacije koja je vodeći partner na projektu MPA Networks dok je Španjolsko nacionalno istraživačko vijeće (CSIC) sa sjedištem u Barceloni vodeći partner projekta MPA Engage. Na oba projekta kao partner sudjeluju i Nacionalni Park Brijuni. Skup se održao od 14. do 17.06. 2022. u Palma de Mallorci, Barceloni i Rosesu. U Palma de Mallorci predstavljeni su ključni rezultati projekata i upotpunjene svrsishodne i primjenjive preporuke koje su prezentirane na drugom dijelu događanja u Barceloni i Rosesu.

.