Održan 11. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u Hrvatskoj

27. listopada 2017.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) organizirala je 11. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima. Domaćin i suorganizator Skupa ove godine bila je JU Park prirode Biokovo.

Skup su pozdravili Velimir Vidak-Buljan, ravnatelj JU PP Biokovo, dr. sc. Ivana Gudelj, ravnateljica HAOP-a i Igor Kreitmeyer, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike.

Sudjelovalo je oko 140 sudionika iz gotovo 60 organizacija primarno predstavnika javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, organizacija civilnog društva, kao i gostujućih stručnjaka predavača iz pojedinih područja relevantnih za zaštićena područja iz zemlje i inozemstva.

Održano je 27 prezentacija, a neke od tema izlaganja ove godine su bile: analiza upitnika za procjenu učinkovitosti upravljanja, analiza izvješća o ostvarivanju godišnjih programa, smjernice za planiranje upravljanja, upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima, evaluacija provedbe plana upravljanja, istraživanja i monitoring i zaštita vrsta i staništa, te ostale aktivnosti i projekti institucija u sustavu. Veliko zanimanje sudionika Skupa je izazvalo predavanje Steve McCool-a, vodećeg svjetskog stručnjaka u području upravljanja posjetiteljima u zaštićenim područjima.

Važan dio Skupa bio je i terenski obilazak PP Biokovo, u sklopu kojeg su predstavnici javne ustanove domaćina upoznali kolege sa realizacijom monitoringa u Parku, Biokovskim botaničkim vrtom Kotišina, poučnim stazama u Parku i novootvorenim prezentacijskim centrom „Adrion – srce planine“.

Neophodno stručno usavršavanje, razmjena ideja i informacija iz sektora i povezivanje javnih ustanova na različitim projektima olakšano je upravo kroz dosad održane skupove stručnih službi. Sudionici su na osnovu provedene ankete ocijenili da je i ovaj Skup za njih bio izrazito važan s obzirom da se okupljaju stručnjaci zaštite prirode na nivou čitavog sustava i smatraju da je tradicija održavanja Skupa tijekom jedanaest godina sigurno bitno doprinijela učinkovitosti sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.