Odobrena sredstva Ministarstva kulture za projekt „Kartiranje morskih staništa ekološke mreže na području sidrišta“

1. lipnja 2010.

Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije nominirala je projekt „Kartiranje morskih staništa ekološke mreže na području sidrišta“ na „II. Javni poziv za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava državnog proračuna raspoloživih u 2010. godini“ Ministarstva kulture.

Nakon pregledavanja svih prijavljenih projekata Ministarstvo kulture odobrilo je Javnoj ustanovi  20.000,00 kn za realizaciju ovog projekta.

Svrha i cilj projekta
Prije postavljanja sidrenog sustava na potencijalna sidrišta potrebno je na svim lokalitetima napraviti početno (nulto) stanje biološke raznolikosti. To bi značilo da treba popisati podmorsku floru i faunu (posebno utvrditi ima li zaštićenih vrsta). Nakon toga bi trebalo pratiti stanje podmorja (monitoring) barem jednom u dvije godine. Ukoliko je na potencijalnim sidrištima utvrđena morska cvjetnica Posidonia oceanica, takva staništa je potrebno kartirati i označiti kako bi se pratio mogući utjecaj sidrišta na ovu biocenozu. Cilj je izraditi karte morskih staništa na otocima Žut (uvale Pinizel i Sabuni), Tijat (uvala Tijašnica), Žirje (uvala Mala Stupica), te Uvale Obinaš Mali i Mimonjak u Murterskom kanalu koje su u prostornom planu Šibensko-kninske županije predložene za predložene za izdavanje koncesija za sidrišta te utvrditi stanje prije i poslije turističke sezone na otoku Kakanj (uvala Borovnjaci) u kojoj već postoji koncesija za sidrište.
 Posebna pozornost bila bi usmjerena na livade morske cvjetnice Posidonia oceanica (Natura 2000 – 1120 Naselja posidonije).

Metode u provođenju projekta

Kartiralo bi se autonomnim ronjenjem i snimanjem in situ, te preklapanjem GPS sustava i visinskih fotografija. Predviđena je izrada atlasa tog područja u mjerilu 1:25000.

Očekivani rezultati
1.Karte staništa na odabranim postajama ekološke mreže
2.Podaci o hidrografskim uvjetima na odabranim postajama
3.Popis bentoskih vrsta na istraživanim postajama
4.Baza podataka utvrđenih vrsta

Potpisan je ugovor s Prirodoslovno – matematičkim fakultetom u Zagrebu za provedbu projekta. Voditelj projekta je Doc. dr. sc. Petar Kružić.