ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG LOKALNOG NATJEČAJA

1. listopada 2012.

JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE


Broj ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040208
Naziv projekta: Turistička valorizacija kanala svetog Ante u Šibeniku
Natječaj KSAOP-W 01/2012: Turistička valorizacija kanala sv. Ante – Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku


 ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG LOKALNOG NATJEČAJA

27.rujna 2012.g. u Šibeniku
Br.pr. 184/60-1
Referenca: KSAOP-W 01/2012

Sukladno zaključku Evaluacijske komisije iz evaluacijskog izvještaja za natječaj Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku od dana 27. rujna 2012.g., Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije kao Naručitelj donosi slijedeću

O D L U K U

Poništava se Otvoreni lokalni natječaj – Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku br. Referenca: KSAOP-W 01/2012, te će se, sukladno članku 7 točka (f) iz Annexa IV, GRANT CONTRACT IPA2007/HR/16IPO/001-040208, u odnosu na ponuditelja SARAĐEN d.o.o. u konzorciju sa NEPTUN SUB d.o.o. kao jedinim ponuditeljem s tehnički prihvatljivom ponudom pokrenuti Pregovarački postupak u svrhu primitka povoljnije financijske ponude.

O b r a z l o ž e nj e :

Evaluacijska komisija donijela je zaključak da Ponuda br. 2 (ponuda ponuditelja RAN d.o.o. u konzorciju sa SWIETELSKY B.m.b.h.), nije tehnički prihvatljiva, odnosno ne zadovoljava tehničke specifikacije selekcijskih kriterija iz razloga što iz potvrda koje su dostavljene od strane ponuditelja, a koje bi trebale dokazati relevantno iskustvo u izvođenju podvodnih radova, ne proizlazi da ponuditelj ima barem 2 ugovora o radovima u području podvodni radovi, svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 1.500.000,00 HRK koji su uspješno završeni u periodu od tri godine : 2009., 2010. ili 2011.), te da je Ponuda br. 1 (ponuda ponuditelja SARAĐEN d.o.o. u konzorciju sa NEPTUN SUB d.o.o.) tehnički prihvatljiva, međutim da je financijska ponuda istog ponuditelja prekoračila maksimalan raspoloživ proračun za ugovor. Iz navedenog proizlazi da, sukladno članku 7 točka (f) iz Annexa IV, GRANT CONTRACT IPA2007/HR/16IPO/001-040208,  predmetni  natječajni postupak treba poništiti jer isti nije uspio iz razloga što naručitelj nije dobio niti jednu kvalitativno ili financijski primjerenu ponudu, te da   Naručitelj ima pravo u odnosu na ponuditelja SARAĐEN d.o.o. u konzorciju sa NEPTUN SUB d.o.o. kao jedinim ponuditeljem s tehnički prihvatljivom ponudom pokrenuti Pregovarački postupak u svrhu primitka povoljnije financijske ponude.

Ravnateljica
Anita Babačić Ajduk