Odluka o financiranju projekta Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole

8. rujna 2017.

Odluka o financiranju projekta Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante sretno stigla na adresu Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je naš projektni prijedlog „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu. sv. Ante uspješno prošao 7. i posljednju fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava te da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na temelju Odluke o financiranju odobrilo Javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije projekt u vrijednosti 2.605.814,42 kn od čega su 2.058.332,79 kuna bespovratna sredstva dodijeljena u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’.

Naime, Javna ustanova Priroda u partnerstvu sa Šibensko – kninskom županijom i JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije aplicirala je u veljači 2016. godine na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za Pripremu i provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine dio projekta Turističke valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – II faza pod nazivom „Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ za dobivanje sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za revitalizaciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole. Dokumentacija koja će se izraditi u sklopu ovog projekta temelj je za buduće radove na rekonstrukciji i sanaciji Tvrđave i stavljanje u funkciju posjećivanja ovog lokaliteta kulturne baštine koji je odnedavno okrunjen zaštitom UNESCO-a.

Druga faza projekta Turističke valorizacije kanala sv. Ante, osim obnove tvrđave sv. Nikole obuhvaća i kreiranje višenamjenskog posjetiteljskog centra u uvali Minerska koji je također apliciran na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za promicanje održivog razvoja prirodne baštine.