OBJAVA NATJEČAJA ZA RADOVE u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku

3. kolovoza 2012.

Broj ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040208
Natječaj KSAOP-W 01/2012

Natječajna dokumentacija je dostupna od 03. kolovoza 2012.g. OVDJE (NACRTI) i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Ponude moraju biti dostavljene na obrascima koji su dio natječajne dokumentacije i čijeg se formata treba striktno pridržavati.
Natjecatelji eventualna pitanja u svezi ovog natječaja mogu pismenim putem uputiti
Kontakt osoba : Anita Babačić Ajduk
Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik
Tel: 00385(0)22 218 462
Fax/fax: 00385(0)22 218 331
E-mail : ababacic@zpv-sibenik.hr, cc: tdragutin@zpv-sibenik.hr
(uz poziv na broj natječaja iz točke 1), i to ne kasnije od 17 dana (31. kolovoz 2012.g.) prije roka za podnošenje ponuda koji je naveden u točki 18. Naručitelj je obvezan odgovoriti na sva pitanja natjecatelja ne kasnije od 10 dana (07. rujna 2012.g.) prije roka za podnošenje ponuda. Eventualna objašnjenja ili manje izmjene dosjea natječaja biti će publicirane najkasnije 10 dana prije roka za podnošenje ponuda na web stranici www.zpv-sibenik.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Rok za podnošenje ponuda je ponedjeljak, 17. rujna 2012. do 12:00 po lokalnom vremenu, na JAVNA USTANOVA ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik.
Sve dodatne informacije ili pojašnjenja / pitanja biti će objavljena na internetskoj stranici Javne ustanove ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE: www.zpv-sibenik.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Ponude pristigle nakon gore navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.