Koncesijska odobrenja

Temeljem Zakona o zaštiti prirode, Javna ustanova “Priroda” Šibensko-kninske županije može dati koncesijsko odobrenje pravnim ili fizičkim osobama na vrijeme do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području i speleološkom objektu kojima upravlja. Postupak davanja koncesijskog odobrenja provodi se javnim prikupljanjem ponuda, a može se pokrenuti na zahtjev pravne i/ili fizičke osobe ili po službenoj dužnosti.

Iznimno, koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda:
za obavljanje jednokratnih djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojemu se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta, vlasniku i/ili nositelju prava na nekretnini unutar zaštićenog područja.