Jednostavna nabava

  • 30.03.2022.
    Poziv na dostavu ponude za nabavu robe „Ostala dodatna komunikacijska oprema tableti za multimedijalne vodiče i odgovarajući kofer punjač“ sukladno Dokumentaciji o nabavi
    > PREUZMITE POZIV I DOKUMENTACIJU (.zip)
  • 18.03.2022.
    Poziv na dostavu ponude za nabavu robe „Ostala dodatna komunikacijska oprema, tableti za multimedijalne vodiče i odgovarajući kofer punjač“ sukladno Dokumentaciji o nabavi
    > PREUZMITE POZIV I DOKUMENTACIJU (.zip)