Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Ekološka mreža Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

Proglašenjem Ekološke mreže, u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene su sljedeće direktive Europske unije: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. predstavljaju srž EU zakonodavstva u zaštiti prirode. Ta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU-a.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) čine područja očuvanja značajna za ptice – POP, područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS).

Ekološka mreža predstavlja provedbu EU legislative: Direktive o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). U Hrvatskoj je ekološka mreža propisana Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a proglašena Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).

Cilj upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 je održati ili poboljšati povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa određenog područja. Često je to moguće bez propisivanja bitnih ograničenja, kroz provođenje mjera očuvanja od strane ljudi koji u suživotu s prirodom dijele svoj životni prostor s ugroženim vrstama i staništima. Većinu aktivnosti i zahvata u Natura području moguće je provesti uz mjere ublažavanja mogućih negativnih utjecaja. Ponekad su potrebne tek manje prilagodbe. Prijedlozi većih razvojnih projekata ili promjena načina korištenja zemljišta trebaju proći postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ukoliko se za zahvat ocijeni da nema značajan negativan utjecaj, zahvat se dopušta i ako se nalazi u području ekološke mreže. Natura 2000 podržava načelo održivog razvoja i cilj joj nije zaustaviti sveukupne razvojne aktivnosti nego, naprotiv, postaviti mjerila prema kojima će se one moći odvijati, a da pritom očuvaju biološku raznolikost.

Osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže je donošenje plana upravljanja u suradnji s lokalnim dionicima. Njime se utvrđuju potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova, kao i ekološke cjelovitosti toga područja.

Planovi upravljanja donose se često za područja koja su već zaštićena u nekoj od zakonskih kategorija zaštite te njima upravljaju nadležne javne ustanove. Manja područja mogu se povjeriti na skrb vlasnicima ili korisnicima, a često i udrugama koje su voljne provoditi potrebne mjere. Na velikim područjima moguće je kombinirati različite mehanizme uz osiguranje sustavne koordinacije.

Kartografski prikaz ekološke mreže Natura 2000 s ucrtanim područjima te značajnim vrstama i staništima za svako proglašeno područje dostupan je na stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode:

Kartografski prikaz ekološke mreže Natura 2000

Velik dio vrijedne prirodne baštine Šibensko-kninske županije, osim u zaštićena područja, uključen je i u Europsku ekološku mrežu Natura 2000.

Javna ustanova Priroda upravlja sa skoro šezdeset područja ekološke mreže NATURA 2000 u Šibensko-kninskoj županiji. U nastavku su navedena područja ekološke mreže u Županiji kojima upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije:

ŠIFRA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
NAZIV  PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
HR3000473Babuljaši i okolni grebenihttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000473#2
HR3000092Blitvenicahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000092
HR2001394Bribišnica – Vrbicahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001394
HR1000029Cetinahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000029
HR2000919Čikola – kanjonhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000919
HR1000028Dinarahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000028
HR5000028Dinarahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR5000028
HR2001444Drenovača jamahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001444
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljemhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001314
HR3000419J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molathttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000419
HR2001241Jama Golubinkahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001241
HR3000319Jama Gradinahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000319
HR3000442Kakanski kanalhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000442
HR3000441Kaprijehttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000442
HR3000438Kosmerka – Prokladnica – Vrtlac – Babuljak – podmorjehttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000438
HR2000917Krčićhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000917
HR1000026Krka i okolni platohttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000026
HR3000444Kukuljarihttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000444
HR3000460Morinjski zaljevhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000460
HR1000027Mosor, Kozjak i Trogirska zagorahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000027
HR2001050Murterhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001050
HR3000445Murterski kanalhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000445
HR2001344Novkovići – Bosnjakušahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001344
HR2001400Orašnicahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001400
HR2000526Oštrica – Šibenikhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000526
HR3000474Otočić Drvenikhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000474
HR2001362Otok Žuthttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001362
HR2001188Pećina, Raslinahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001188
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećinehttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000020
HR2001371Područje oko Dobre vodehttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001371
HR2001375Područje oko špilje Golubnjače, Žegarhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001375
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samogradhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000132
HR2001253Poštakhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001253
HR2001068Radljevachttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001068
HR1000024Ravni kotarihttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000024
HR2001361Ravni kotarihttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001361
HR3000081Rončićhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000081
HR3000437Sedlo – podmorjehttp://natura2000.dzzp.hr/reportpublish/reportproxy.aspx?paramSITECODE=HR3000437
HR2000922Svilajahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000922
HR2001491Šibensko zaledje – Lozovachttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001491
HR3000443Tetovišnjak – podmorjehttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000443
HR2000175Trogrlohttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000175
HR3000171Ušće Krkehttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000175
HR3000088Uvala Grebašticahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000088
HR3000086Uvala Makirinahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000086
HR2000788Uvala Makirina 1http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000788
HR3000090Uvala Stivančicahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000090
HR3000091Uvala Tijašnicahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000091
HR3000089Uvale oko rta Pločahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000089
HR3000439Uvale Tratinska i Balunhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000439
HR3000082V. i M. Skalahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000082
HR2001266Vrbahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001266
HR2001363Zaleđe Trogirahttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001363
HR3000177Zmajevo okohttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000177
HR3000414Zmajevo uhohttp://natura2000.dzzp.hr/reportpublish/reportproxy.aspx?paramSITECODE=HR3000414
HR3000440Žirje – Kabalhttp://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000440