Predavanje Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije na Stručnom vijeću učitelja biologije i kemije

27. lipnja 2011.

U ponedjeljak, 27. lipnja 2011. u Osnovnoj školi Brodarica održano je Stručno vijeće (aktiv) učitelja biologije i kemije.

Stručna suradnica Tina Dragutin, mag.biol sudjelovala je u radu Stručnog vijeća održavši prisutnima predavanje na temu Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije.