NATJEČAJ za imenovanje Rukovoditelja službe za opće i kadrovske poslove te financije i računovodstvo

8. prosinca 2010.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Šibensko-kninske županije
u suradnji s
UNDP (United Nations Development Programme)
raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje Rukovoditelja službe za opće i kadrovske poslove te
financije i računovodstvo (1 izvršitelj)

Uvjeti:
–    VSS – pravnog usmjerenja,
–    položen pravosudni ispit,
–    pet godina radnog iskustva u struci,
–    aktivno znanje engleskog jezika,
–    poznavanje rada na PC-u i
–    vozačka dozvola.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:
–    kratki životopis,
–    preslika domovnice,
–    dokaz o stručnoj spremi,
–    dokaz o radnom iskustvu,
–    dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
–    dokaz o poznavanju engleskog jezika,
–    dokaz o poznavanju rada na PC-u
–    dokaz o položenom vozačkom ispitu te
–    dokaz o nekažnjavanju.

Rukovoditelja služba za opće i kadrovske poslove te financije i računovodstvo Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije imenuje se na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine, uz probni rok od 3 (tri) mjeseca, s mogućnošću prijelaza na stalno radno mjesto.
Svi rashodi za zaposlenika bit će financirani od strane UNDP-a kroz projekt COAST.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na informativni razgovor.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
U roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o izboru.


Pismene prijave dostavljaju se na adresu:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije,
Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik
s naznakom: «Ne otvarati – natječaj za Rukovoditelja služba za opće i kadrovske poslove te financije i računovodstvo »