Nakon osiguranih sredstava Ustanove, postavljena oprema za praćenje klimatskih promjena

25. srpnja 2018.

24. srpnja u rad je puštena suvremena oprema za praćenje klimatskih promjena, za nabavu koje je JU Priroda ŠKŽ prethodno osigurala sredstva. Udruga Šibenik Meteo je u Zatonu postavila panoramsku kameru koja će kontinuirano bilježiti promjene u klimi i eko sustavu Značajnog krajobraza donjeg toka Krka-krajolika, a uskoro će  postaviti i sondu za mjerenje temperature vode.

Nakon što je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije osigurala sredstva za nabavu opreme, a infrastrukturu i potrebne dozvole MO Zaton, Udruga Šibenik Meteo u rad pustila je suvremenu panoramsku kameru koja će 24 sata dnevno na internet slati sliku Zatona i meteorološke podatke izmjerene na automatskoj mjernoj postaji.

Uz redovito informiranje građana i javnih službi, praćenje aktualnih vremenskih prilika te obrada i arhiviranje izmjerenih podataka poslužiti će i u svrhu izrade klimatske slike područja i promjena u klimi i cjelovitom eko sustavu na području Značajnog krajobraza donjeg toka Krka-krajolika (koji obuhvaća prostor od Šibenskog mosta do kraja kanala sv. Ante s pripadajućim okolnim obalnim prostorom) i području ekološke mreže Natura 2000 s obuhvatom područja značajnih za vrste i stanišne tipove, koji su veoma značajni za zajednicu.

Kamera Hikvision je PTZ kamera, odnosno leća koja ima optički zoom 10x može se okretati oko svoje osi 360° pa će se dugoročno osim panorame mjesta u određenim vremenskim intervalima snimati još nekoliko točaka u video-krugu kamere. Uz postavljenu kameru udruga će u narednim danima u Zatonu potopiti i sondu za mjerenje temperature vode čime će se zatvoriti kompleksni projekt koji je započeo krajem prošle godine montažom automatske mjerne postaje.